Personeel

Een constante kwaliteit kunnen wij alleen leveren door goed opgeleide medewerkers plus een directe en persoonlijke benadering. Bij de selectie van nieuwe medewerkers hanteren wij als criteria ervaring, motivatie en betrouwbaarheid. Door te investeren in opleidingen en intensieve begeleiding op de objecten worden nieuwe medewerkers op vakkundige wijze ingewerkt.


Handhaven van een prettig arbeidsklimaat, een omgeving scheppen waarin motivatie en de kwaliteiten van alle medewerkers tot hun recht komen. Alleen met volledige inzet en flexibiliteit van alle medewerkers in onze organisatie zijn wij in staat om onze dienstverlening af te stemmen op de wensen van de opdrachtgever.